Informatie over De Groensten

De Groensten is een parodie op het partijprogramma van De Groenen, de Natuurwetpartij en andere milieubewegingen.

Meningen en visies die op deze website te vinden zijn, zijn niet de meningen en visies van de auteur van de website. Dit wil echter niet zeggen dat de website niet bedoeld is ter stimulering tot nadenken over het milieubeleid zoals dat nu gevoerd wordt en welke rol politieke partijen en milieubewegingen daar in spelen.

Te gemakkelijk wordt mijns inziens gesuggereerd dat politieke partijen en met name actiegroepen het wel bij het rechte eind zullen hebben. Ik denk dat het goed is om af en toe eens na te denken over waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Het is bijvoorbeeld toch te gek voor woorden dat je in Nederland een boete kunt krijgen wanneer je in het bos gaat staan plassen? Een hert dat honderd meter verderop staat mag wel in het bos plassen!

In dit verband zijn de zienswijzen van Pim Fortuyn op deze materie toch enigszins vernieuwend en verfrissend. Uit zijn boek, De puinhopen van acht jaar Paars, het volgende citaat:

"Nauur is in dit land al helemaal een non issue. Uiteraard daar waar nog schaarse natuur is, dient deze beschermd en behouden te worden. Maar nieuwe natuurgebieden aanleggen, welke halve zool bedenkt dat? Oude polders onder water laten lopen, moerassen met alle enge ziektes van dien aanleggen, polders volplanten met bomen, redelijk geschift in mijn ogen en zeker niet des stads!

Kijk, dat is nou verstandige praat.

De Groensten is onderdeel van de moppen- en humorsite van Moppentap. Verder kun je hier nog een aantal leuke humoristische plaatjes vinden over de hoge benzineprijzen en het milieufanatisme.