Verkiezingsprogramma: De natuur zal zegevieren!

Hieronder vindt u ons verkiezingsprogramma. Hierin kunt u lezen hoe wij denken dat de natuur zal kunnen zegevieren. Bovendien worden in dit programma handreikingen aan de hand gedaan hoe men de natuurwet dient te interpreteren.
Bij de laatste verkiezingen is het ons wederom niet gelukt om een zetel in de tweede kamer te veroveren. Wanneer dat bij de komende verkiezingen weer het geval zal zijn, zullen we ons genoodzaakt zien tot het plegen van milieuterrorisme.

Inleiding

Een nieuwe visie op mobiliteit

Geboortenbeperking

Onze innerlijke natuur

Naar een nieuw mestbeleid

Ruimtelijke ordening

Nieuwe feestdagen

Een wereldregering

Stilte

Bestuurlijke vernieuwing