Bestuurlijke vernieuwing

Wij zijn van mening dat Nederland momenteel bestuurd wordt op een manier die geen recht doet aan de allesomvattende en allesoverheersende natuurwet. Volgens de natuurwet moet de sterkste persoon van het land de absolute macht hebben en moet er in de samenleving een soort van pikorde ontstaan, zoals dat ook het geval is bij veel diersoorten die in groepen en kuddes leven.

Om het bestuur van Nederland aan te passen aan de natuurwet willen we jaarlijkse vechtpartijen gaan houden. Dit zullen vechtpartijen zijn zonder regels, waarbij alles is toegestaan. Degene die als sterkste uit de strijd tevoorschijn komt, mag zich de nieuwe leider van Nederland noemen.

Wij gaan ervan uit dat door de bestuurlijke vernieuwing die wij nastreven er minder vrouwen in het openbaar bestuur zullen overblijven. Dit is een uitermate natuurlijk proces aangezien vrouwen toch maar het zwakke geslacht vormen. Voor hen is er het aanrecht, zij dienen het nest schoon te houden.

Verder dienen ook alle uitkeringen te worden afgeschaft aangezien in het dierenrijk er ook niet zoiets bestaat als onderlinge hulp. Nee, men dient voor zich zelf op te komen en zijn eigen boontjes te kunnen doppen. Ook de AOW moet worden afgeschaft zodat bij het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd de natuurlijke aftakeling in volle hevigheid zal kunnen toeslaan.

Vorige pagina: Stilte
Naar de homepage