Stilte

De wereld van vandaag de dag is veel te jachtig, gehaast en te vluchtig. Daarom is bij sommigen de term "onthaasting" in zwang gekomen. Maar onthaasting alleen is niet voldoende. Er dient volledige stilte te worden nagestreefd om op deze manier in contact te kunnen treden met de natuurwet die de gehele kosmos optimaal regeert.
Een aantal jaren geleden is de militaire dienstplicht afgeschaft, wij kunnen ons hier heel wel in vinden, maar zijn echter van mening dat hiervoor in de plaats een jaar van stilte dient te worden ingevoerd. Wanneer men dan de leeftijd van achttien jaar bereikt, wordt men naar een speciaal hiervoor te bouwen gebouw gebracht waar men dan de kunst van de stilte zal kunnen beoefenen om op deze manier een hogere mate van bewustzijn te verkrijgen en meer inzicht te krijgen in de wetten van de natuur en van de kosmos.
Uiteraard is het van het grootste belang dat men dan ook het hele jaar volstrekte stilte nastreeft. Men zal hierbij geholpen worden door in volledige afzondering te worden gehuisvest in een kamer met geluidwerende en geluiddempende muren en deuren. Ook zal er geen geluid van buiten naar binnen mogen komen. Wanneer men toch geluid maakt kan men nog verder geholpen worden door bijvoorbeeld vastgebonden te worden en de mond dichtgeplakt te hebben.
Wij verwachten dat door de invoering van het stiltejaar de mensen die dit jaar doorlopen zich meer bewust zullen zijn van de natuurwetten die de aarde en de kosmos regeren, omdat men ruim de tijd gehad heeft om over de zin van het leven na te denken.
In die zin kan het stiltejaar ook een jaar van bezinning zijn. Het is als het ware een jaar van vormgeving voor de geest die in ons huist.

Volgende pagina: Bestuurlijke vernieuwing
Vorige pagina: Een wereldregering
Naar de homepage