Inleiding

De natuur zal zegevieren! Dat is wat ons voor ogen staat. De mensheid is snel bezig de natuur om zeep te helpen en misschien uiteindelijk ook wel zichzelf. Omdat het menselijk ras de oorzaak is van de slechte staat van de natuur dient het aantal mensen op aarde drastisch te worden teruggedrongen en uiteindelijk zal de aarde vrij van mensen moeten worden opgeleverd teneinde de natuur te kunnen laten overwinnen en zijn vrije gang te laten gaan zonder enige bemoeienis van mensen. Omdat wij grote mondiale plannen hebben, zijn wij voorstander van het installeren van een wereldregering die boven alle volkeren zal moeten komen te staan. Deze wereldregering zal belangrijke ontwikkelingen dienen te stimuleren om ons doel, de overwinning van de natuur, te kunnen bereiken.

De natuur zal zegevieren! Het najagen van ongebreidelde economische groei dient onmiddellijk een halt te worden toegeroepen. In plaats daarvan dienen we over te gaan op een zelfvoorzienende manier van leven, zodat er uiteindelijk geen transport en ook geen handel meer nodig zullen zijn. De economie zal op die manier geheel kunnen worden uitgeschakeld. Door het uitschakelen van de economie zal de vervuiling van ons biotoop een dramatische daling te zien geven.

De natuur zal zegevieren! Wij zijn voorstander van gentechnologie, omdat deze technologie zeer hoge verwachtingen schept. Wij verwachten in de toekomst met behulp van deze technologie uitgestorven diersoorten te kunnen reconstrueren en uit te kunnen zetten op onze planeet, zodat deze diersoorten zich weer vrij zullen gaan voortplanten en de aarde met de leden van haar soort zullen gaan herbevolken.

Tijd voor een nieuw beleid
Het paarse kabinet wil ons doen geloven dat het goed gaat met Nederland, maar dat is natuurlijk flauwekul. Ten tijde van het paarse kabinet is de Nederlandse bevolking met maar liefst 1 miljoen personen toegenomen, dat betekent dat ook de belasting van ons milieu navenant is toegenomen. Paars is er vooralsnog niet in geslaagd een goed geboortenbeperkingsbeleid uit te werken, waardoor de bevolking van Nederland zal kunnen gaan afnemen. Door de ongebreidelde toename van de bevolking van ons land zullen we over een aantal jaren hutje mutje wonen en zal er voor de natuur al helemaal geen plaats meer zijn. De enige soort die er dan in Nederland nog zal zijn is de Homo Sapiens. Dit moet ten alle tijde voorkomen worden. In de rest van dit partijprogramma proberen wij u een idee te geven van hoe wij vinden dat dat het beste gedaan kan worden.

Volgende pagina: Een nieuwe visie op mobiliteit
Naar de homepage