Een nieuwe visie op mobiliteit

Het paarse kabinet gaat ervanuit het mobiliteitsvraagstuk met behulp van meer asfalt te kunnen oplossen. Dit biedt ons inziens geen oplossing voor de problemen waar we voor gesteld zijn aangezien door het aanleggen van steeds meer asfalt er uiteindelijk niet veel meer van ons land zal overblijven dan één grote parkeerplaats. Wij zijn voorstander van het verlagen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom zijn wij van mening dat het gebruik van vervoermiddelen die gebruik maken van deze brandstoffen dient te worden teruggedrongen. Dat willen wij op de volgende manieren bereiken:
  1. Verhoging van de accijns op brandstoffen: als eerste willen we de accijns op benzine, diesel en lpg fors verhogen. Wij wensen te streven naar een brandstofprijs van 25 euro per liter benzine, 15 euro per liter diesel en 10 euro per liter lpg. Uiteraard is het mogelijk dat boze automobilisten en kwade vrachtwagenchauffeurs zullen gaan protesteren en wegen zullen willen blokkeren, zoals ze dat ook gedaan hebben in het najaar van 2000, maar dat kan ons niet deren aangezien verstopte wegen uitermate goed zijn voor het milieu. Een stilstaande auto brengt nu eenmaal minder vervuiling te weeg dan een rijdende.
  2. Verlaging van de maximumsnelheden: doordat er in Nederland veel te hard gereden wordt, vinden nog steeds veel te veel dieren de dood op de weg, daarom vinden wij dat op de wegen in ons land de maximum snelheden dienen te worden aangepast. Wij denken daarbij aan een maximum snelheid van 40 km per uur buiten de bebouwde kom, 10 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km per uur op de snelweg. Langs de snelwegen zullen op elke kilometer baanvak minstens twee flitspalen geplaatst dienen te worden teneinde het te hard rijden tegen te gaan. Ook in de bebouwde kom dient de snelheid streng gecontroleerd te worden en dienen er veel meer flitspalen en klikkende kliko's geplaatst te worden teneinde de automobilisten uit de auto te pesten.
  3. Sluiting van alle luchthavens: vliegtuigen zorgen voor een nog grotere belasting van het milieu dan auto's en vrachtwagens. Daarom zijn wij voorstander van het sluiten van alle Nederlandse luchthavens. Schiphol moet worden uitgeroepen tot een nationaal stiltegebied.
Wij gaan er van uit dat door invoering van bovenstaande maatregelen de mensen sneller de fiets zullen pakken of lopend naar hun werk zullen gaan. Wanneer ze ver van hun werk wonen, zullen deze maatregelen hen stimuleren om dichter bij hun werk te gaan wonen of om werk dichter bij huis te gaan zoeken.

Volgende pagina: Geboortenbeperking
Vorige pagina: Inleiding
Naar de homepage