Nieuwe feestdagen

Ter ere en meerdere glorie van de natuur willen wij een aantal nieuwe feestdagen invoeren. Om ervoor te zorgen dat het totale aantal feestdagen niet te groot wordt, worden de huidige nationale feestdagen allemaal afgeschaft.
De nieuwe feestdagen zullen allemaal de status van nationale feestdag krijgen, iedereen is dan vrij van werk en/of school. De nieuwe feestdagen die wij wensen in te voeren zijn:
  1. Zonnewende: dit feest zal worden gevierd op 21 juni en komt in de plaats van Pasen. Tijdens het feest van de zonnewende is het de bedoeling dat de mensen 's morgens vroeg bij het krieken van de dag in een lange stoet de hei op gaan met pannendeksels in de hand en hiermee een enigzins samenhangend muziekstuk zullen produceren. De minister-president zal voor de stoet uit lopen met een wichelroede.
  2. Dag van de stilte: deze dag zal gehouden worden op 21 september en komt in de plaats van pinksteren. Op de dag van de stilte dient iedereen een dag van stilzijn in acht te nemen om op deze manier een hoger bewustzijn van de algeheel geldende natuurwet te verkrijgen die de gehele kosmos regeert. Aangezien het voor de hand ligt dat bepaalde onaangepaste elementen binnen onze maatschappij de stilte zouden kunnen verstoren, zal er worden gecontroleerd of iedereen ook daadwerkelijk stil is. Dit zal geschieden door opsporingsambtenaren die met helicopters over ons land zullen vliegen. Weliswaar veroorzaken helicopters enigszins geluid en daarmee een lichte verstoring van de stilte, maar wij vinden toch dat dit de efficiëntste controlemethode is.
  3. Volkertvereringsdag: dit feest ter verering van Volkert van der Graaf komt in de plaats van bevrijdingsdag en wordt gevierd op 6 mei. Volkert van der Graaf heeft ons land behoed voor een uitermate milieuonvriendelijke politiek. Daarom vinden wij het ook geheel onterecht dat hij vastzit in de gevangenis. Volkert moet vrij en dient in elke stad en elk dorp een standbeeld te krijgen. Op de grote Volkertvereringsdag die jaarlijks op 6 mei gehouden zal worden, dient elke inwoner van Nederland zich te begeven naar het standbeeld van Volkert van der Graaf in zijn woonplaats. Bij het bazuinen van de trompet dient iedereen in aanbidding voor het standbeeld neer te knielen.
  4. Midwinterfeest: dit feest zal gevierd worden op 21 en 22 december en komt in de plaats van de huidige kerst. Tijdens het midwinterfeest zullen oude bebaarde mannen 's morgens vroeg op grote midwinterhoorns blazen om zo de bevolking van ons land wakker te blazen.
U ziet dat wij een zeer gevarieerd aanbod hebben gemaakt van prachtige natuurfeesten die bovendien ook nog eens zeer gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige feesten die voor het overgrote deel plaatsvinden van december tot mei, terwijl er in de andere maanden niets te doen is.

Volgende pagina: Een wereldregering
Vorige pagina: Ruimtelijke ordening
Naar de homepage