Een wereldregering

Wij zijn voorstander van het installeren van een wereldregering. Het grote voordeel hiervan is dat overal ter wereld dezelfde wetten zullen gelden. Bovendien kan overal ter wereld hetzelfde belastingstelsel worden ingevoerd en kan de wereldbevolking eensgezind gaan werken aan een gezamenlijk ruimteproject om de mensheid te verplaatsen van de aarde naar een andere planeet. Er zal dus een gigantisch ruimteschip gebouwd moeten worden dat de gehele mensheid van 7 miljard mensen zal kunnen bevatten. We hebben ook alvast een naam voor dit ruimteschip bedacht: De Galactica.

We hebben inmiddels met een groot aantal leiders in de wereld zeer goede betrekkingen opgebouwd, zodat wij ervan uit kunnen gaan dat de wereldregering snel een feit zal kunnen zijn. Landen waar wij goede betrekkingen mee onderhouden zijn onder andere Rusland, Noord-Korea, Cuba, Libië, Irak, Iran, Afghanistan en Somalië. Stuk voor stuk landen met zeer sterke leiders, die goede kandidaten vormen om op te treden als leider van de gehele wereld.

Als kandidaat-president van de wereldregering stellen wij voor: Vladimir Vladimirovitsj Poetin. Deze kandidaat heeft de afgelopen tijd duidelijk laten zien de juiste ambities te hebben om de wereldregering te kunnen leiden.
Als vice-president stellen wij voor: Hans Brusselmans. Deze kandidaat heeft al veel gedaan om een gezamelijke regering in Europa te bewerkstelligen. De oprichting van de Europese Unie van Socialistische Sovjet Republieken (EUSSR) zien wij dan ook als een goede eerste stap op weg naar de te vormen wereldregering.


Als Nederlands vertegenwoordiger stellen wij voor dat Laurens Dassen een staatssecretariaat kan gaan vervullen onder Poetin en Brusselmans. Het uiteindelijke wereldrijk zal de naam HET VIERDE RIJK dragen. Onze ideeën met betrekking tot het vormen van een wereldregering zijn niet nieuw, reeds tachtig jaar geleden waren er vergevorderde plannen in deze richting, zie ook hieronder.

Volgende pagina: Stilte
Vorige pagina: Nieuwe feestdagen
Naar de homepage