Ruimtelijke ordening

In dit gedeelte van ons verkiezingsprogramma zullen we bespreken hoe we Nederland een natuurlijker vorm van ruimtelijke ordening willen geven. Op de kaart hieronder kunt u zien hoe Nederland er heden ten dage uitziet.

Huidige situatie

U zult uiteraad weten dat Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en dat dat gedeelte drooggehouden wordt door dijken en gemalen. Uiteraard is dit een uitermate onnatuurlijke situatie. Wij zijn dan ook voorstander van meer natte natuur. De huidige regering heeft reeds een kleine aanzet gegeven tot het maken van meer natte natuur. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het onder water zetten van polders, denk in dit verband ook aan de blauwe stad in noordoost Groningen.
Wij willen dat Nederland weer zijn natuurlijke kustlijn terugkrijgt. Daartoe zullen alle dijken verwijderd moeten worden zodat al het land dat onder de zeespiegel ligt onder water zal lopen.
De mensen die hier wonen zullen een goed heenkomen moeten zoeken naar hoger gelegen delen van het land. Ze kunnen bijvoorbeeld bij hun familie intrekken. We zijn er geen voorstander van dat op het overgebleven grondgebied extra huizen gebouwd gaan worden aangezien dit de natuurwaarden van dit deel van Nederland onder druk zal zetten.
Wanneer men vrijwillig uit het gebied vertrekt zal men de getaxeerde waarde van het achtergelaten huis uitgekeerd krijgen op de bankrekening. Wanneer men niet vrijwillig wil vertrekken zullen Mobiele Eenheid en het leger worden ingezet om mensen onder dwang naar het hogergelegen gebied te verhuizen. Uiteraard heeft men dan geen recht op uitkering van de getaxeerde waarde van de achtergelaten woning.
Aangezien ook Amsterdam en Den Haag onder water zullen komen te staan, zal Nederland een nieuwe hoofdstad dienen te krijgen. Wij stellen voor dat dit Apeldoorn wordt. De koningin kan dan haar intrek nemen in paleis Het Loo en de regering en de ambtenaren kunnen zich huisvesten in de Americahal.
Omdat er van een aantal provincies heel weinig boven water zal blijven zullen we deze provincies opheffen. We houden dan nog vijf provincies over te weten: Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Overijssel krijgt ook een nieuwe hoofdstad omdat Zwolle ook onder water zal komen te staan. We stellen voor dat Hengelo de nieuwe hoofdstad wordt van Overijssel.
Doordat er zoveel land onder water komt te staan, zullen er vele nieuwe eilanden ontstaan die zeer geschikt zijn als vogelbroedterrein. Dit is ook de reden dat wij van mening zijn dat alle eilanden dienen te worden ontvolkt, er mogen geen mensen wonen.
Het onder water gelopen gebied vormt een prachtig nat natuurgebied en aangezien het niet zo diep zal zijn, zal het veel lijken op de huidige Waddenzee. Wij gaan er dan ook vanuit dat de nieuwe zee ook de naam Waddenzee zal gaan krijgen. De Waddenvereniging heeft al laten weten zeer verheugd te zijn over onze plannen om de Waddenzee fors uit te breiden.
Hieronder kunt u een indruk krijgen hoe Nederland eruit zal gaan zien wanneer onze plannen uitgevoerd zullen worden. De nieuwe eilanden die onstaan zijn, hebben we alvast een naam gegeven.

Nederland zonder dijken

Volgende pagina: Nieuwe feestdagen
Vorige pagina: Naar een nieuw mestbeleid
Naar de homepage