Geboortenbeperking

In Nederland wonen momenteel ongeveer 16 miljoen mensen. Elke inwoner van ons land belast het milieu. Hoe meer inwoners ons land heeft, des te groter de belasting van het milieu. Daarom moet er naar gestreefd worden de bevolking van ons land te doen afnemen. Wij denken hierbij aan de volgende mogelijkheden:
  1. Afschaffing van de kinderbijslag: het is toch te gek voor worden dat er in de 21ste eeuw nog een dergelijke vorm van fokpremie in ons land bestaat. De kinderbijslag is een van de grote veroorzakers van de grote toename van de Nederlandse bevolking en dient daarom onmiddellijk volledig te worden afgeschaft. Wanneer mensen zo graag een kind willen, dan moeten ze zelf maar voor de kosten opdraaien.
  2. Gratis anticonceptie: om te voorkomen dat er veel kinderen geboren worden, dient de eventuele financiële drempel voor anticonceptie te worden weggenomen. De pil is voortaan gratis verkrijgbaar bij de kassa van de supermarkt.
  3. Sterilisatie van vrouwen: we willen een subsidie instellen voor het steriliseren van vrouwen. De subsidie zal ongeveer 150.000 euro per vrouw moeten bedragen en mag naderhand niet ongedaan gemaakt worden. Aangezien alleen vrouwen in staat zijn kinderen te baren kiezen we ervoor de subsidie alleen toe te passen bij sterilisatie van vrouwen.
  4. Bevordering van homoseksualiteit: wij gaan ervan uit dat de homoseksualiteit een uitermate effectieve manier van geboortenbeperking is. Daarom zijn wij voorstander van homoseksuele relaties. Wij vinden het geoorloofd om een paar van hetzelfde geslacht bij het aangaan van een duurzame relatie een woning te verlenen vrij van lasten.

Volgende pagina: Onze innerlijke natuur
Vorige pagina: Een nieuwe visie op mobiliteit
Naar de homepage