Onze innerlijke natuur

Heden ten dage leven wij in een maatschappij die gericht is op lichamelijke perfectie en strikte hygiëne. Bovendien zijn we gewend om bij het minste of het geringste onszelf helemaal vol te stoppen met medicijnen. Het spreekt vanzelf dat dit desastreus is voor onze innerlijke natuur. Wij stellen daarom het volgende voor:
  1. Innerlijke diersoorten worden beschermd: te denken valt aan lintwormen, spoelwormen en ringwormen. Mede door de hoge mate van ontwikkeling van de medische wetenschap zijn deze diersoorten (met name in de westerse wereld) vrijwel uitgestorven. Daarom moet het tij voor deze diersoorten gekeerd worden nu het nog kan. Alle medicijnen die de dood van deze soorten tot gevolg hebben of anderszins giftig zijn voor deze soorten dienen zo snel mogelijk te worden verboden.
  2. Verbod op bestrijding van bacteriën en virussen: deze organismen komen overal in de vrije natuur voor en het is dus ook niet meer dan normaal dat mensen ze bij zich dragen. Bestrijding van deze organismen dient te worden verboden.
  3. Bescherming van parasieten: zoals teken, luizen en vlooien. Hoewel deze diersoorten niet binnen het menselijk lichaam voorkomen, dienen ze uiteraard wel bescherming als zijnde onze mede aardbewoners.
  4. Roken dient onmiddellijk te worden verboden: ons lichaam dient een tempel te zijn voor onze innerlijke natuur en geen petrochemische fabriek. Onze neus is geen schoorsteenpijp waar allerhande teerhoudende gassen uit komen. Er dienen speciale afkickcentra te komen om mensen van het roken af te helpen.
Wanneer we deze ideeën in wetten verankeren, zal er volledige vrijheid ontstaan voor bovengenoemde organismen om zich vrij te vestigen in een lichaam van een mens of een ander dier. In het geval van een mens zal de betreffende persoon zich kunnen verheugen in een heus innerlijk, wandelend natuurreservaat. Wanneer bestrijding van bovengenoemde soorten verboden wordt, zullen we dus allemaal een innerlijk natuurgebied ontwikkelen en bovendien een aanhangend gebied ingeval van parasieten zoals luizen en vlooien. Wat is er fijner dan het gekrioel van deze beestjes te voelen in je natuurgebied op het hoofd of in je kruis of het geprik van een lintworm in je anus? Heerlijk!

Volgende pagina: Naar een nieuw mestbeleid
Vorige pagina: Geboortenbeperking
Naar de homepage