Naar een nieuw mestbeleid

Het huidige mestbeleid van het paarse kabinet is eenzijdig gericht op landbouwhuisdieren. Dit is totaal onterecht aangezien er naast miljoenen landbouwhuisdieren ook 16 miljoen mensen in Nederland wonen. Een mens scheidt per jaar ongeveer 50 liter faeces uit. 16.000.000 x 50 = 800.000.000 liter poep. Met deze hoeveelheid kan heel Utrecht onder een laag van anderhalve centimeter poep gebracht worden. Verder produceert iedere inwoner van ons land per jaar circa 500 liter urine. 16.000.000 x 500 = 8.000.000.000 liter urine. Dit is genoeg om heel Utrecht te bedekken met maar liefst 15 centimeter urine! Reden genoeg dus om een humaan mestbeleid in te voeren. Dit mestbeleid zal moeten bestaan uit de volgende punten:
  1. Potbelasting: allereerst willen we het aantal wc-potten in Nederland terugdringen, dit zal ertoe leiden dat mensen langer moeten zoeken voordat ze een wc zullen vinden en dat leidt ertoe dat ze hun mest langer zullen ophouden, waardoor de doorstroming in het darmkanaal tijdelijk wordt opgehouden, dit zal uiteindelijk moeten resulteren in minder humane mest, bovendien zal de ontlasting per keer ook groter worden waardoor er per gram humane mest minder water nodig is om het toilet mee door te spoelen. Wij houden er voorlopig rekening mee dat de potbelasting ongeveer 250 euro per jaar per wc-pot zal gaan bedragen.
  2. Doorspoelbelasting: de doorspoelbelasting wordt geheven per keer dat het toilet wordt doorgespoeld. Om dit te meten zal er een transponder in de stortbak worden gemonteerd die via een beveiligde internetverbinding verbonden is met het Ministerie van Humane Mestproblemen (Humes). De doorspoelbelasting zal ongeveer 1 euro per keer gaan bedragen.
  3. Ontlastingsbelasting: deze belasting zal worden geheven op de hoeveelheid geproduceerde mest per persoon per jaar. Deze hoeveelheid zal worden berekend in het Humaan Poep Aangifte Systeem. Daartoe zal elke wc dienen te worden uitgerust met een weeginstallatie waarmee de drollen zullen worden gewogen, de computer die aan de weeginstallatie verbonden is zal het gewicht van elke stoelgang via een beveiligde internetverbinding melden aan het Ministerie van Humes. De aanslag zal ongeveer 50 euro per kg ontlasting gaan bedragen.
Controle
Eens per maand zal elke wc onaangekondigd worden gecontroleerd en zal worden geïnspecteerd of de transponder in de stortbak en de weeginstallatie van het Humaan Poep Aangifte Systeem nog operationeel zijn. Bij onregelmatigheden zal een boete worden opgelegd. De boete zal bij de eerste overtreding 1000 euro bedragen. Bij een tweede overtreding zal de boete 2000 euro bedragen en na een derde overtreding volgt een jaar gevangenisstraf.

Wildplassen
Wij zijn ons er ter dege van bewust dat door bovenstaande nieuwe regelgeving mensen zullen proberen het toilet te gaan mijden en hun behoefte zullen proberen achter te laten in de achtertuin, in de bosjes of op het metrostation. Daarom zal er een heel leger inspecteurs worden aangesteld die dag en nacht met helicopters over de woonwijken vliegen om te controleren of er niet stiekem naast het potje wordt gepiest. Bij een overtreding zal er in eerste instantie overgegaan worden op het uitschrijven van een boete. Bij de eerste overtreding zal de boete 2000 euro bedragen, bij de tweede overtreding zal een boete worden opgelegd van 4000 euro en na een derde overtreding zal twee jaar gevangenisstraf worden opgelegd.

Volgende pagina: Ruimtelijke ordening
Vorige pagina: Onze innerlijke natuur
Naar de homepage